Coffema Tamper

Coffema Tamper

En Coffema Tamper er perfekt til at stampe kaffepulveret sammen. Denne stamper med håndtag komprimerer kaffepulveret med et konstant tryk og sørger således for en konstant god produktkvalitet.

Produktdetails