Coffema Aftapningsarmaturer

  • Zapfarmatur ZA 01
  • Zapfarmatur ZA 02

Nem betjening med elegante aftapningsarmaturer

De elegante aftapningsarmaturer har enten en enkeltudtagning via hane eller enkeltudtagning via hane med to betjeningsknapper på udløbet.

Produktdetails